Professional Geel

MUFI
© The Michigan Urban Farming Initiative, Detroit

Cooperatief leren op de boerdeij

Voor niet alle leerlingen is het reguliere primair en voortgezet onderwijs de beste plek om zich optimaal te ontwikkelen. Er zijn sterke aanwijzingen dat onderwijsboerderijen geschikt zijn voor het leveren van maatwerk voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Opdracht

Maak een korte film over de rol van cooperatief leren op de boerderij bij het opgroeien van jongeren in een grote stad.